Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo,

Informacja dla rodziców obecnych przedszkolaków - dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2019/2020:

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli, którzy są zainteresowani kontynuowaniem edukacji przedszkolnej swoich dzieci w roku szkolnym 2019/2020 składają w terminie od 15 kwietnia do 26 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00 deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w siedzibie przedszkola, do którego aktualnie dziecko uczęszcza. Deklaracja powinna być złożona w formie tradycyjnej, na druku pobranym z przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.

UWAGA! Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym Przedszkolu.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie złożą deklarację o kontynuacji w swojej placówce, nie będzie mogło brać udziału w dalszych etapach rekrutacji.

Informacja dla rodziców dzieci ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola:

Od 29 kwietnia 2019 r. zapraszamy do zapoznania się z ofertami przedszkoli.

Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2019/2020, tak jak w ubiegłym roku, zostanie przeprowadzona poprzez system elektroniczny. Rozpocznie się 29 kwietnia 2019 r. (składanie wniosków od godz. 12:00 w systemie) i potrwa do 20 maja 2019 r.: do godziny 12.00 rejestracja w systemie, do godziny 16.00 złożenie podpisanego wniosku w tzw. placówce pierwszego wyboru. Pełny harmonogram rekrutacji w zakładce: Zasady i harmonogram rekrutacji.

Rekrutacja ID: 125; Wersja: 9.115.296.1539 Harmonogram ID: 515;