Niezalogowany
zmień rozmiar:

Instrukcja dla rodzic��w

W JAKI SPOSÓB WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI?


  1. poprzez stronę https://przedszkola-marki.nabory.pl będzie można zapoznać się z ofertą poszczególnych przedszkoli;
  2. należy wybrać tzw. przedszkole pierwszego wyboru, czyli podjąć rodzinną decyzję, do której z opisanych w systemie jednostek  chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko;

  3. warto wybrać dodatkowo jedną lub dwie placówki zapasowe – na wypadek, gdyby nie było możliwe zakwalifikowanie dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;

  4. od dnia 13 marca  (od godz. 12.00) do dnia 31 marca 2023 r.do godziny 12:00, w systemie internetowym na stronie https://przedszkola-marki.nabory.pl należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje na temat dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych kryteriów oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola według. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzona placówka – tzw. pierwszego wyboru - na pierwszym miejscu, itd.);

  5. zapisywany w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, a następnie, w przewidzianych na to we wniosku miejscach, rodzice powinni złożyć podpisy;

  6. najpóźniej do dnia 31 marca 2023 r. do godz. 16:00 do przedszkola umieszczonego na pierwszym miejscu (placówka pierwszego wyboru) na swojej liście preferencji należy złożyć podpisany wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów;;


      7. w dniu 21 kwietnia  2023 r. po godz. 15.00 należy się zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiego przedszkola zostało          zakwalifikowane dziecko;

      8. do 27 kwietnia do godz. 16.00 należy potwierdzić wolę uczęszczania dziecka: po zalogowaniu do systemu rekrutacyjnego lub na druku dostępnym w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane dziecko;

      9. Rodzice, którzy z jakiś powodów nie zarejestrowali dotychczas wniosku o przyjęcie do placówki swojego dziecka - nie uczestniczyli w rekrutacji - będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się  w dniu 24 lipca 2023 r.

Rekrutacja ID: 133; Wersja: 23.161.1.13 Harmonogram ID: 634;